Kwaliteit, aandacht en vertrouwen:

Nieuwe cliënten komen heel vaak binnen na aanbeveling van bestaande cliënten en daar zijn wij trots op. Dat zegt immers veel over de kwaliteit van onze dienstverlening, over onze aandacht en de vertrouwensrelatie welke wij met onze cliënten hebben. Gezien de aard van de werkzaamheden is die vertrouwensrelatie van groot belang.

Adviesgroep

De adviesgroep bestaat uit een administratie-kantoor, een verzekerings-kantoor en een hypotheek-adviesbureau. Daarbij wordt er een goed en intensief gebruik gemaakt van de met ons samenwerkende specialisten.

Samenwerking

Wij werken samen met verzekerings-maatschappijen en banken, de notaris, een fiscaal juridisch adviesbureau, een beleggingsadviseur, een taxateur, een makelaar en een inkoopcombinatie op het gebied van hypotheekverstrekking.

Particulieren

 • Financiële planning in combinatie met uw hypotheek en/of oudedagsvoorziening
 • Verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting en aanvragen Toeslagen
 • Alle verzekeringen

Ondernemers

 • Werkgevers-management / pensioenregelingen
 • Uw administratie, jaarrekening, belastingaangiftes tegen zeer concurrerend tarief
 • Alle verzekeringen

Administraties

Een juiste en betrouwbare vastlegging van financiële gegevens is de basis voor een goed advies.
Wij hechten dan ook grote waarde aan de wijze waarop de administratie van uw onderneming wordt gevoerd. Vandaar dat administratie als eerste activiteit wordt genoemd. Wij kunnen u begeleiden bij het voeren van uw administratie of indien gewenst zelfs deze belangrijke taak voor u verrichten.

Het jaarverslag is een logisch voortvloeisel van de administratie en dient als basis voor de bepaling van het bedrijfsbeleid, de fiscale aangiften en het verkrijgen van kredietfaciliteiten.

Belastingzaken

Dit kan bij ons volledig digitaal. Ook kunnen wij voor u uitstel voor het indienen van de aangifte verkrijgen. Denk ook aan het aanvragen van de diverse toeslagen.
Informeer naar onze tarieven.

Verzekeringen

Om de financiële gevolgen van calamiteiten en onzekerheden af te dekken zijn verzekeringen voor zowel het bedrijf als de particulier onmisbaar.

 • Autoverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
 • Inboedelverzekering
 • Kostbaarhedenverzekering
 • Opstalverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Reisverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Uitvaartverzekering
 • Pakketverzekeringen en korting

Meer info over genoemde verzekeringen:

Hypotheken

Een huis kopen….. Het afsluiten van een hypotheek en de keuze voor een bepaalde hypotheekvorm behoort tot de grootste financiële beslissingen die u neemt. Dus zoek je een adviseur die al die mogelijkheden in huis heeft. Zeelenberg Hypotheekadviseurs heeft die mogelijkheden. Wij doen zaken met alle soorten geldverstrekkers en zijn in staat u elke gewenste mogelijkheid te bieden. Of u nu de voorkeur geeft aan:

 • een spaarhypotheek
 • een levenhypotheek
 • een aflossingsvrije hypotheek
 • een beleggingshypotheek
 • een andere vorm of een combinatiehypotheek,

bij ons bent u in alle gevallen aan het juiste adres. In overleg wordt voor een korte of langere rentevaste periode gekozen. Wij bieden u de scherpste rentes.

Het is belangrijk om een juist beeld te krijgen van de financiële gevolgen. Als u de moeite wilt nemen om op de hierna volgende pagina's ons een (uitgebreid) beeld te geven van uw persoonlijk profiel, zullen we voor u de mogelijkheden naast elkaar zetten. U krijgt dan van ons een breed en objectief inzicht in de te verwachten hypotheekkosten en bijkomende woonlasten.

Vul online het inventarisatieformulier in:

Financieringen

Bereken online hoeveel u kunt lenen:

Autoverzekering

U bent als automobilist minimaal verplicht tot het afsluiten van een WAM-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen). Deze mag u naar eigen visie uitbreiden door bijvoorbeeld het afsluiten van een volledig casco- of een beperkt casco-verzekering. De volledig casco-verzekering vergoedt alle geleden schade aan uw auto en is dus bij uitstek geschikt voor nieuw aangeschafte auto's. De WA-verzekering vergoedt alleen schade die door uw schuld is ontstaan voor medeweggebruikers. Over het algemeen zijn de verzekeringen van de diverse verzekeringsmaatschappijen gelijkwaardig. De premies kunnen onderling echter enorm verschillen. Zeelenberg Adviesgroep kan u helpen een juiste keus te maken en veelal een interessante korting bieden op uw huidige, elders lopende autoverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Wanneer anderen schade lijden door uw toedoen, kan het zijn dat u de geleden schade moet vergoeden. Soms kan dat om een aanzienlijk bedrag gaan. Daarom is het altijd verstandig een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP genoemd, af te sluiten. Hiermee bent u verzekerd voor schade die u als particulier, dus niet tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden, veroorzaakt. Een dergelijke verzekering is bittere noodzaak. Schade kan namelijk ook bestaan uit smartengeld, ziektekosten, inkomstenderving, etc. etc.. Sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 kunt u als particulier sneller aansprakelijk worden gesteld. Er is dus reden genoeg om u door ons over deze noodzakelijke verzekering te laten informeren.

Inboedelverzekering

Inboedelverzekeringen vergoeden schade aan uw inboedel die wordt veroorzaakt door brand, storm, water en diefstal. De meeste inboedelverzekering vergoeden de nieuwwaarde van uw beschadigde inboedel. U moet die waarde echter vooraf goed inschatten. Gaat u uit van een te lage waarde, dan bent u namelijk onderverzekerd waardoor u bij schade niet alles vergoed krijgt. Er zijn verschillende inboedelverzekeringen, waarbij een extra uitgebreide inboedelverzekering over het algemeen is aan te raden. Wij zijn u graag behulpzaam om een passend advies te geven.

Kostbaarhedenverzekering

Wanneer u in het bezit bent van kostbaarheden in de vorm van bijvoorbeeld antiek, schilderijen of sieraden dan kunt u daarvoor een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Schade aan uw kostbaarheden wordt dan in principe, ongeacht de oorzaak, vergoed. De kostbaarhedenverzekering is sedert het moment waarop beperkingen werden ingevoerd op de inboedelverzekering belangrijker geworden. De gebruikelijke inboedelverzekering biedt namelijk slechts een beperkte dekking. Het is sterk afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden of een kostbaarhedenverzekering noodzakelijk is. Laat u zich daarom vrijblijvend door ons adviseren waarbij u ook de gevolgen voor uw andere verzekeringen in de gaten moet houden. Bij het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering moet het verzekerd bedrag op de inboedelpolis in de meeste gevallen immers worden aangepast.

Opstalverzekering

Uw eigen huis moet u tegen alle mogelijke schades verzekeren om dit bezit veilig te stellen. Met een opstalverzekering bent u gedekt tegen brand, stormschade, inbraakschade en vele andere schades. Ook de bijbehorende schuur en garage zijn verzekerd, net als tuinhekken -en muren, de cv-installatie, leidingen, vaste parketvloeren of keukens. Het is ook mogelijk glasschade mee te verzekeren, in de meeste gevallen een goedkoop alternatief voor de afzonderlijke glasverzekering.

Rechtsbijstandverzekering

Een advocaat inhuren is duur. Daarom is een gang naar de rechter over het algemeen een dure aangelegenheid. Valt uw inkomen beneden een bepaalde grens dan kunt u een beroep doen op een van overheidswegen gesubsidieerde rechtshulp. U betaald dan slechts een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw draagkracht. Verdient u echter meer dan de vastgestelde limiet dan moet u zelf eventuele rechtsbijstand inhuren. Als u daarvoor verzekerd bent gaan juristen in dienst van de verzekeraar voor u aan de slag en onderhandelen met de tegenpartij om tot een oplossing van het geschil te komen. Mede door hun optreden loopt een geschil meestal niet uit tot een proces. Overigens is een rechtsbijstandverzekering niet voor iedereen noodzakelijk. Wij bekijken graag voor u of de kans groot is dat u in de toekomst voor hoge juridische kosten komt te staan.

Bereken online uw rechtsbijstandverzekering:

Reisverzekering

Tijdens een reis kan er van alles gebeuren: ziekte, diefstal van bagage, een ongeval. Niet leuk natuurlijk want behalve irritatie zorgt het veelal ook voor financiële ellende. Verzekeringen die u afsluit voor tegenslag in eigen omgeving zijn vaak slechts beperkt of in het geheel niet geldig. Een reisverzekering kan in dergelijk geval zijn dienst bewijzen. Als u meerdere keren per jaar op vakantie gaat is een doorlopende reisverzekering het overwegen waard.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering keert in principe alleen uit na een ongeval waardoor lichamelijk letsel is ontstaan. Dat is in ons hedendaagse verkeer helaas een veelvoorkomend beeld. Toch is het raadzaam u voor het afsluiten van een ongevallenverzekering goed te laten adviseren. In een aantal gevallen is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering namelijk eerder aan te bevelen. Wij helpen u met een passend advies op weg.

Uitvaartverzekering

Het is ongetwijfeld niet het meest plezierige onderwerp om over na te denken. Toch is het zaak eens goed stil te staan bij uw persoonlijke uitvaart. Op welke wijze wilt u dat uw uitvaart wordt geregeld? Een goed uitvaartverzekeraar respecteert uw laatste wens. Ook hierin kunnen wij u behulpzaam zijn.

Pakketverzekeringen en korting

Alle bovengenoemde onderdelen zijn samen te voegen op een pakketpolis. Dit is vooral aantrekkelijk vanwege de overzichtelijkheid, de aantrekkelijke premie en de pakketkorting. De pakketkorting kan oplopen tot wel 10%. Bovendien wordt er slechts eenmalig poliskosten in rekening gebracht en is er geen opslag voor termijnbetaling.